Jabra ECLIPSE 新品!
追求完美 设计之选
Jabra STORM 弦月 3
360°全方位降噪
Jabra SPORT + 跃动
通话、音乐、FM — 完美训练搭档
Jabra BOOST 劲步 新品!
蓝牙4.0 全天通话无忧
Jabra TALK 鹂音
蓝牙3.0 HD高清音质!
首页  |  所有产品  |  品牌介绍  |  联系我们       沪ICP备10000711号-1